Vaše osobní informace jsou u nás v bezpečí. Přečtěte si, jak je zpracováváme.

 

Správcem Vašich osobních údajů je Augenoptik Domažlice s.r.o., IČ 25226231, se sídlem Cihlářská 629, Bezděkovské Předměstí, 344 01 Domažlice, vedená u Krajského soudu v Plzni pod sp. zn. C 10382 (v následujícím textu také jen jako „společnost“).

Úvodní informace

Informace pro klienty

Jaké vaše osobní údaje a za jakým účelem zpracováváme? A jaký je právní základ pro toto zpracování?
Komu můžeme vaše osobní údaje poskytnout?
V jaké formě jsou mé osobní údaje zpracovávány?
Jak dlouho vaše data uchováváme?
Jaká máte práva ve vztahu ke svým osobním údajům?
Jak lze uplatnit jednotlivá práva?

Informace pro obchodní partnery a jejich kontaktní osoby

Jaké vaše osobní údaje a za jakým účelem zpracováváme? A jaký je právní základ pro toto zpracování?
Komu můžeme vaše osobní údaje poskytnout?
V jaké formě jsou mé osobní údaje zpracovávány?
Jak dlouho vaše data uchováváme?
Jaká máte práva ve vztahu ke svým osobním údajům?
Jak lze uplatnit jednotlivá práva?

Informace pro zaměstnance

Jaké vaše osobní údaje a za jakým účelem zpracováváme? Jaký je právní základ a doba tohoto zpracování?
V jaké formě jsou mé osobní údaje zpracovávány? 
Komu můžeme vaše osobní údaje poskytnout?
Jaká máte práva ve vztahu ke svým osobním údajům?
Jak lze uplatnit jednotlivá práva?

 

Informace pro uchazeče o zaměstnání

Výběr vhodných uchazečů o zaměstnání se neobejde bez zpracování osobních údajů. Tyto se dozvídáme zejména přímo od vás tím, že nám je sdělíte v rámci náborového procesu, ať již v rámci ústního pohovoru, životopisu nebo jiné dokumentace. Vedle toho v omezeném rozsahu získáváme a dále zpracováváme osobní údaje získané od osob, které byly uvedeny jako kontaktní u Vašich referencí, z veřejně dostupných zdrojů, kterými jsou veřejné evidence (např. insolvenční rejstřík), a to vždy v souladu se zákonnými požadavky.

Jaké vaše osobní údaje a za jakým účelem zpracováváme? Jaký je právní základ a doba tohoto zpracování?
V jaké formě jsou mé osobní údaje zpracovávány? 
Komu můžeme vaše osobní údaje poskytnout?
Jaká máte práva ve vztahu ke svým osobním údajům?
Jak lze uplatnit jednotlivá práva?

 

Informace pro bývalé zaměstnance

Pokud jsme s vámi v minulosti spolupracovali v rámci pracovního nebo obdobného poměru (dále jen „pracovní poměr“), jsme oprávněni (a v některých případech povinni) i nadále zpracovávat některé vaše osobní údaje, byť v zúženém rozsahu.

Jaké vaše osobní údaje a za jakým účelem zpracováváme? Jaký je právní základ a doba tohoto zpracování?
V jaké formě jsou mé osobní údaje zpracovávány? 
Komu můžeme vaše osobní údaje poskytnout?
Jaká máte práva ve vztahu ke svým osobním údajům?
Jak lze uplatnit jednotlivá práva?