Vaše osobní informace jsou u nás v bezpečí. Přečtěte si, jak je zpracováváme.

 

Správcem Vašich osobních údajů je Augenoptik Domažlice s.r.o., IČ 25226231, se sídlem Cihlářská 629, Bezděkovské Předměstí, 344 01 Domažlice, vedená u Krajského soudu v Plzni pod sp. zn. C 10382 (v následujícím textu také jen jako „společnost“).

Úvodní informace

Informace pro klienty

Informace pro obchodní partnery a jejich kontaktní osoby

Informace pro zaměstnance


 

Informace pro uchazeče o zaměstnání

Úvodní informace

Výběr vhodných uchazečů o zaměstnání se neobejde bez zpracování osobních údajů. Tyto se dozvídáme zejména přímo od vás tím, že nám je sdělíte v rámci náborového procesu, ať již v rámci ústního pohovoru, životopisu nebo jiné dokumentace. Vedle toho v omezeném rozsahu získáváme a dále zpracováváme osobní údaje získané od osob, které byly uvedeny jako kontaktní u Vašich referencí, z veřejně dostupných zdrojů, kterými jsou veřejné evidence (např. insolvenční rejstřík), a to vždy v souladu se zákonnými požadavky.

 

Informace pro bývalé zaměstnance

Pokud jsme s vámi v minulosti spolupracovali v rámci pracovního nebo obdobného poměru (dále jen „pracovní poměr“), jsme oprávněni (a v některých případech povinni) i nadále zpracovávat některé vaše osobní údaje, byť v zúženém rozsahu.